قوانین و ضوابط ثبت سفارش

راهنمای بخش قوانین و ضوابط ثبت سفارش

در این بخش می توانید نمونه قراردادهای اجرا و پشتیبانی پروژه های نرم افزاری من را به شکل آنلاین مطالعه کنید. لازم به ذکر است برای مشاهده قراردادها نیاز به نرم افزار PDF Reader در سیستم خود دارید.

نمونه قراردادهای اجرای پروژه ها

نمونه قراردادهای پشتیبانی

مشاهده صفحه ۱ مشاهده صفحه ۱
مشاهده صفحه ۲ مشاهده صفحه ۲
مشاهده صفحه ۳ (موردی وجود ندارد)
[Nullsoft.ir]