متن کامل رویداد

کاربردهای مدیریت محتوای سایتیمو

با توجه به پرسش های مشتریان در مورد کاربردهای سایتیمو بر آن شدیم تا به این موضوع اشاره کنیم که تمامی کاربران می توانند از طریق پلتفرم سایتیمو یک وب سایت فروشگاهی با قابلیت ارائه محصول، یک وب سایت شخصی و یا یک وب سایت شرکتی و یا خبری برای خود داشته باشند. سایتیمو یک پلتفرم آزاد در موضوع است. ما سایتیمو را با حساسیت زیادی از صفر توسعه داده ایم. یک وب سایت بر پایه asp.net core و با قیمت بسیار اقتصادی را می توانید در قالب سایتیمو داشته باشید.

یکشنبه 24 بهمن 1400 ساعت 22:36
بازگشت به بخش رویدادها