متن کامل رویداد

پیاده سازی 2 اپلیکیشن اندرویدی

در روزهای اخیر 2 اپلیکیشن اندرویدی با لیبل نال سافت پابلیش شده است. اپلیکیشن نخست با نام "کیفیت هوای تهران" در کافه بازار به شکل رایگان در اختیار عموم کاربران قرار گرفته است. اپلیکیشن دوم هواشناسی روستای "مومج" است. هر دو اپلیکیشن در زمینه آب و هوا می باشد. در اپلیکیشن نخست شاخص آلودگی هوا و درجه حرارت هوای تهران و در اپلیکیشن دوم آب و هوای اختصاصی روستای مومج به همراه امکان مسیر یابی مستقیم لحاظ شده است. هر دو اپلیکیشن اندرویدی به صورت رایگان عرضه شده اند.

سه شنبه 04 مرداد 1401 ساعت 11:16
بازگشت به بخش رویدادها