متن کامل رویداد

تغییر حالت فعالیت کاری

شاید بشه گفت از گذشته تا به امروز آرزو داشتم که فعالیت های کاریم رواز حالت کارمندی خارج کنم و یک شرکت نرم افزاری را راه اندازی کنم. اما همیشه از برآورد هزینه ها در اون حالت و موارد مرتبط می ترسیدم و به نوعی برام ریسک بود. حالا برای رسیدن به این مهم ایده هایی دارم که ممکن هست وارد محیط عملیاتی بشه. در این بین مجالی برای شکایت از این کشور جهنمی وجود نداره که وظیفش نا هموار کردن مسیر برای توسعه بود. خبرهای تکمیلی در همین بخش منتشر میشه.

سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۵۹
بازگشت به بخش رویدادها